Design

Video dưới đây là những mẹo dành cho các nhà thiết kế mới bắt đầu. Tuy nhiên, các nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm cũng có thể tìm được một vài thông tin mới. Ví dụ như bạn sẽ học được cách thử nghiệm giao diện bằng công nghệ eye-tracking và hành vi của [&hellip